Kullanım Koşulları

 1. Giriş

www.bunge.com.tr internet sitesi (“Platform”) Bunge Global SA bağlı şirketi olan Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“BUNGE”) tarafından işletilmekte olup, tüm hakları BUNGE’ye aittir. Platform’un ziyaretçiler, üyeler ve/veya müşteriler (birlikte “Kullanıcı”) tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen Platform’u kullanmadan önce aşağıdaki Kullanım Koşulları’nı (“Kullanım Koşulları”) dikkatlice okuyunuz. 

Platform’a erişerek, bu Platform’u görüntüleyerek veya kullanarak işbu koşulları okuduğunuzu, anladığınızı ve bu koşullarla uygun hareket edeceğinizi kabul etmektesiniz.

 1. Kullanım Koşulları

Platform, mevzuata ve işbu Kullanım Koşulları’na uygun olarak kullanılmak koşuluyla herkese açıktır. Başta Platform’da yayınlanan içerikler olmak üzere, Platform’da yer alan hiçbir unsur BUNGE’nin izni olmaksızın başka internet sitelerinde ve/veya başka bir platformda yazılı, sözlü ve/veya elektronik olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde yayımlanamaz, BUNGE ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabet edecek şekilde kullanılmaz.

BUNGE, Kullanıcılar’ın bu kurallara aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BUNGE’nin üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın burada belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararları için ilgili Kullanıcı’ya rücu hakkı saklıdır.

BUNGE, Platform üzerinden kendi kontrolünde olmayan başka internet sitelerine bağlantı verebilir. Bu internet sitelerinde sunulan hizmetler, ürünler ve bunların içeriği hakkında BUNGE’nin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmayacaktır. BUNGE’nin diğer kuruluşlarca sağlanan internet siteleri ya da içerikler yahut üçüncü şahıslarca sunulan ürün ve hizmetler üzerinde bir kontrolü veya sorumluluğu olmadığından, bunların herhangi birini kullanmanızdan doğabilecek sonuçlardan hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır ve bunların kullanılmasından kaynaklanacak risklerin size ait olduğunu bilmekte ve kabul etmektesiniz.

Platform’un kullanımından kaynaklanan her türlü risk ile yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Platform’un kullanılması veya Platform’da yer alan bilgiler, veriler, programlar gibi içeriklerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan BUNGE sorumlu değildir. BUNGE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Kullanıcı, Platform’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar’ın, bu Kullanım Koşulları’nı ihlal etmeleri, yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere herhangi bir yöntem ile Platform’un işleyişini engelleyebilecek davranışlarda bulunmaları, Platform’a orantısız yük getirmeleri, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmaları durumunda BUNGE ilgili Kullanıcı’nın Platform’u kullanımını geçici veya daimî olarak durdurabilir. Kullanıcı’nın bu nedenle BUNGE’den herhangi bir talebi söz konusu olamaz. Kullanıcı, Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Platform’a erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

 1. Kullanım Koşullarında Değişiklik

BUNGE, Platform’da mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile Platform’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar.  BUNGE herhangi bir bildirimde bulunmaksızın burada belirtilen koşullarda ve Platform’da yer alan diğer tüm metin ve bilgilerde dilediği zaman değişiklik yapabilir. Değişen hükümler yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır. Platform’un kullanımı ve görüntülenmesi ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişiklikleri takip edebilmeniz için düzenli aralıklarla işbu Kullanım Koşulları’nı incelemenizi önermekteyiz.  

BUNGE, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin veya bildirimde bulunmaksızın Platform’un tamamını veya bir bölümünü veya Platform’da yer verilen herhangi bir içeriği değiştirme, bunlara erişimi devre dışı bırakma veya geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını saklı tutar.

 1. Fikri Mülkiyet

BUNGE ve/veya Bunge Global SA (ve/veya bağlı şirketleri); Platform’un genel görünüm ve dizaynı ile Platform’daki tüm bilgi, resim, BUNGE markaları ve alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve Materyaller yasal koruma altındadır. Platform’da bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Platform’un bütünü veya bir kısmı başka bir mecrada izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. BUNGE’nin Kullanım Koşulları’nda açıkça belirtilen/belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

BUNGE Platform’da size doğru ve güncel bilgi vermek için ticari olarak elinden gelen gayreti göstermiş bulunmaktadır. Bununla birlikte, BUNGE bu web sitesinde yer verilen, web sitesinden indirilen veya erişilen bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği, güncelliği veya eksiksizliği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

BUNGE, Platform’a girilmesi, Platform’un veya Platform’daki bilgilerin ve diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. BUNGE, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, telekomünikasyon hatlarında meydana gelen arızalar, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı; Platform’u kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Kullanım Koşulları’nda belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat talepleri sonucu doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından BUNGE’yi beri kıldığını kabul eder.

 

Platform ve ilgili içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, BUNGE’nin Platform’un kapsamına ilişkin olarak zımni garanti, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garantisi bulunmamaktadır.

 1. İleriye Dönük Açıklamalar

Bu Platform’da yer verilen ileriye dönük açıklamalar ilk düzenlendikleri tarih itibariyle veya ilgili materyal üzerinde belirtilen tarihli olup, doğru ve eksiksiz olmayabilir ve Bunge’nin ve/veya Bunge Global SA’nın (ve/veya bağlı şirketlerinin) sonradan meydana gelen olayları ve mevcut durumları yansıtmak için ileriye dönük açıklamaları aleni olarak güncelleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bunge’nin ve/veya Bunge Global SA’nın (ve/veya bağlı şirketlerinin) ilgili mevzuat uyarınca yapılması öngörülenlerin dışında herhangi bir açıklama yapma zorunluluğu bulunmayıp, basın bültenleri veya resmi makamlara sunulması gerekli diğer şirket bildirimleri de dahil zaman yönünden hassas nitelik taşıyan bilgileri güncelleme, düzeltme, değiştirme veya bunlara ekleme yapma konusunda hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

 1. Kullanıcının Beyan ve Garantileri

Bu Platform’u kullanarak vermiş olduğunuz tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ve garanti etmekte ve Platform’u Kullanım Koşullarına ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak kullanacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Üçüncü şahıslarca bu Platform’u kullanmanız veya Kullanım Koşullarına aykırı hareket etmeniz nedeniyle iddia edilecek her türlü kayıp, yükümlülük, hak talebi, istem, zarar veya giderden (makul ölçüler dahilinde mahkeme masrafları dahil) BUNGE’yi ve bağlı ortaklıklarımızı, iş ortaklarımızı, yöneticilerimizi, yönetim kurulu üyelerimizi, çalışanlarımızı ve mümessillerimizi ari tutmayı, savunmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. Tarafınızca tazmin edilmesi gereken konularda savunma ve süreç kontrolünü üstlenme hakkını saklı tutmakla birlikte bunu yapmamız tazminat yükümlülüklerinizi ortadan kaldırmayacaktır.

 1. Devir

BUNGE işbu Kullanım Koşullarını bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Kullanıcı bu Kullanım Koşulları veya herhangi bir kısmını üçüncü bir kişiye devredemez. Bu türden bir devir geçersiz olacaktır. Kullanım Koşulları sizin için olduğu kadar, mirasçılarınız, vasiyeti tenfiz memurlarınız, halefleriniz ve devralanlarınız için de bağlayıcıdır. Kullanım Koşulları BUNGE tarafından istenildiği zaman sonlandırılabilecek olup, sonlandırılmadıkça ve sonlandırılıncaya kadar geçerliğini koruyacaktır. BUNGE bu anlaşmayı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın başkalarına devredebilir.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabi olup, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 1. Yürürlük

İşbu Kullanım Koşulları BUNGE tarafından Platform’da ilan edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

BUNGE’nin bağlı bulunduğu Bunge Global SA web sitesi Kullanım Koşulları ile ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.bunge.com/terms-of-use

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereğince Bunge Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından sağlanan internet ağında yapmış olduğunuz işlemler kayıt altına alınacaktır.

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

        Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde; şirket içerisinde ve yurt içindeki resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

        Kişisel verileriniz, Bunge ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden; fiziki, yazılı ve sözlü olmak kaydıyla, yukarıda yer verilen amaçlar dahilinde Kanun’un 5madde hükmünde sayılan aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI 

           Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
 

HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

 İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine iletebilirsiniz. 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.