İnsan Kaynakları​

Uygulamalarımız kişilerin görev tanımlarına bağlı sorumluluk ve sahip oldukları yetkinlikler ile çalışanlarımızın,
eğitim ve iş tecrübelerini esas alan, performansa dayalı bir sistem üzerine kurulmuştur.

Bulunduğumuz sektördeki lider konumumuza uygun aynı zamanda uluslararası standartlarda hazırlanmış olan kişisel performans ölçüm sistemleri,
ücret araştırmaları ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda pazarı yakından takip ederek en uygun ücret ve ek menfaat yapısını çalışanlarımıza sunmaktayız.

İş Başvuru Formu