Değerlerimiz Bize Yol Gösterir

Bunge beş temel değer ile yönlendirilir;
Bütünlük , Takım Çalışması, Vatandaşlık, Girişimcilik, Açıklık & Güven.

Bu değerler kim olduğumuzu ve ne yaptığımızı yansıtır.
Bütünleşik iş yapış tarzımız ve merkezi olmayan yönetim yaklaşımımız verimliliğimizin artmasında bahsettiğimiz değerlerle birlikte günlük iş yaşamımıza yön verirler.

bunge-icon-1

Değerlerimiz

Bütünlük

Yaptığımız herşeyin temelinde yer alır, sadece gerekli olanın değil, aynı zamanda doğru olanın yapılması anlamına gelir.

Takım Çalışması

Zorunludur, çünkü tek bir kişi tüm cevapları bilemez ve hiç kimse sadece iyi fikirlerle başarılı olamaz ; bu sebeple takım çalışmasına değer veririz.

Vatandaşlık

Anlayışımız tüm çalışanlarımızı ve hissedarlarımızı kapsar. Bireylerin refah seviyesi gelişimini destekler, toplumun sosyal dokusunu güçlendirmek ve ekonomiyi iyileştirmek için çabalarız.

Girişimcilik

Değişim olmasını sağlar, varsayılanları sorgulamamızı ve yeni fırsatlar yaratarak sürekli ilerlememize olanak sunar.

Açıklık & Güven

Fikir tartışmalarını teşvik eder ve iş arkadaşlarımıza güven verir. İş arkadaşlarımızın samimiyetine ve yeteneklerine inanmak takımımızı daha da etkili kılan güven kavramını yaratır.